ღვინო, დუდუკი, ქალები
”ძალიან მიყვარს ღვინო, ძალიან, ხანდახან მესიზმრება კიდეც”

”მე ვიტყოდი, ღვინო, დუდუკი, მეგობრები და ქალები”