იმ, თოვლის ფიფქს გაუმარჯოს!
იმ, თოვლის ფიფქს გაუმარჯოს!

იმ, თოვლის ფიფქს გაუმარჯოს!

რომ იცის დადნება და მაინც მოდის ციდან.

იმ ვარდს გაუმარჯოს!

რომ იცის დაჭკნება და მაინც ხარობს…

 

და იმ ბულბულს გაუმარჯოს!

რომ იცის რომ მოკვდება და მაინც გალობს….

 

მარადიულ სიყვარულს გაუმარჯოს!